Historie firmy IGLAND

Firma Igland byla založena v roce 1947 panem Perem Iglandem, otcem členů dnešního vedení společnosti. Původně vyráběla zemědělské stroje a jednoduchá zařízení pro práci v lese a na poli. Měla patent na jeden z prvních strojů na mechanizovanou sklizeň brambor, který prodala velkému americkému koncernu. V té době ale vyráběla i lodní navijáky pro potřeby rybářů a menších nákladních lodí. Z této výroby se vyvinuly i navijáky pro použití v lesnictví, které jsou již dlouhou řadu let prodávány na mnoha místech ve světě.

Firma se na konci osmdesátých let rozrostla natolik, že byla transformována z „rodinného podniku“ na akciovou společnost, ovšem se 100% vlastnictví v rámci rodiny Iglandů. V roce 1998 firma koupila svoji konkurenční značku Norse, která měla dobré zázemí převážně na americkém kontinentu a začala vyrábět ve svém závodě i navijáky této značky. Tato fúze přinesla podstatné rozšíření odbytu a postupně bylo nahrazováno veškeré zboží Norse pouze značkou Igland. V roce 2001 prodali příslušníci rodiny Iglandů své podíly jedinému investorovi, který též vlastní dvě ze tří největších řetězáren ve Skandinávii, jednu v Kanadě a podnik na výrobu kovových polotovarů v Litvě. Tento investor se nepodílí na přímém řízení firmy, celé vedení složené z  rodiny Iglandů bylo potvrzeno ve svých funkcích a pokračuje v řízení podniku dosud.

Spojením s tímto investorem, který sídlí nedaleko továrny Igland, získala firma lepší přístup na některé zámořské trhy a také zdroj kvalitního materiálu pro některé výrobky do lesního provozu. Řetězárna v norském Mandalu produkuje vysoce kvalitní řetězy různých typů jak v metráži, tak ve formě hotových výrobků.(řetězových úvazků, průmyslových řetězů, záběrových a ochranných řetězů). Metráž je dodávána celé řadě evropských výrobců, kteří z ní vyrábějí pod svými obchodními značkami konečné produkty. Hotové výrobky řetězárny v Mandalu jsou nabízeny přímo z výroby na trzích různých zemí pod třemi odlišnými značkami:

  • TRYGG
  • ORSA LINK
  • IGLAND